1 Temmuz 2011 Cuma

Üç Büyükler ve Semtleri

Beşiktaş: Diplokiyon (çifte sütün) ve Zagokiyon (birleşik sütünlar) olarak anlırmış. Sütunların üzerinde beşik figürü olması sebebiyle halk arasında "beşikli taş" olarak kabul edilip zaman içerisinde Beşiktaş'a dönüştüğü kabul ediliyor.

Galatasaray'ın kurulması: 3.Beyazıd av zamanı karlar içerisinde barınacak bir yer ararken ormanda bir karartı görüyorlar. Meskenin içine gittiklerinde yaşlı bir adam etrafında taze muhteşem güller görürler. Geceyi burada geçirdikten sonra Beyazıd sabah ayrılırken "Gülbaba benden bir isteğin var mı" diye sormuş. "Padişahım şu zirveye bir mekteb-i irfan tesis ve tertip buyur da okuyup yazanları hizmet-i hümayununda istihdam eyle. Vaktin birinde devletine lazım olur" demiş. Bunun üzerine şimdi bilinen Galatasaray Lisesi kurulmuştur. (Gerçi şimdi Aslantepe oldu o coğrafya ile ilgili olarak tarihi bir araştırma yapamadım ama tarladır muhtemelen oralar...)

Kadıköy (Körler Memleketi - Fenerbahçe zaten fenerli evlerin ve yoğunlukla alkollü gece eğlencelerinin yapıldığı yerler olduğu için Kadıköy'ü baz aldım): Megaralılar kendilerine havası, suyu, toprağı iyi bir memleket aramaktadırlar. Delh kainine bize gidip yaşayacak bir memleket göster demişler. Kahin 'siz körlerin memleketi karşısındaki yere gidiniz, orası yer yüzünün en rahat en güzel yeridir, orada oğullarınız gürbüz siz sıhhatli olacaksınız' der. Megaralılar Atina civarında yaşamakta olup bu salıktan sonra yola çıkarlar. Bir süre yol kat ettikten sonra bir gece Sarayburnu'na gelip konaklarlar. Sabah uyandıklarında Reis Vigas:
-Kahinin sözü çıktı

-Körler memleketi nerede?

-İşte orası! (Eliyle Kadıköy'ü İşaret ederek)

(Sonra etrafındaki yeşillikleri göstererek) Yeryüzünün bu kadar güzel yerini
görmeyip karşısını beğenenler elbetteki ancak körlerdir.


*Tarihi ve Efsaneleriyle İstanbul Semtleri - Niyazi Ahmet Banoğlu kitabından alıntıdır.

Hiç yorum yok: